©  Foto:

Thyholm Egnsmuseum - Thyholm

På museet er der indrettet flere afdelinger med flere udstillinger med hvert sit tema.
Udover de faste udstillinger er der også jævnligt skiftende udstillinger om mindre emner.

Inde i huset kan man se, hvordan en familie af god stand levede i forrige århundrede. Man kan se et apotek, den gamle Hvidbjerg Banks direktionslokale og telefoncentralen fra Uglev. På loftet kan Hvidbjerg Sygehus´ fødestue opleves, som den fungerede fra 1892 til 1972. Desuden kan man i avlsbygningen se en udstilling for håndværk, og i laden er der landbrugsudstilling og en radio/tv udstilling. Selvom radioen hører nutiden til, har dens udvikling været så hastig, at talrige modeller forlængst er blevet historiske.

Apotekergården blev iøvrigt til museum på initiativ af kunstmaler Kresten Rusbjerg, der ejede huset til 1990 og som boede i en anneksbolig til museet indtil sin død i 2010. Det kan dokumenteres, at ejerlisten går så langt tilbage som 1664, så Apotekergården har i sig selv historisk værdi. I 1997 indviedes en tro kopi af Søndbjerg gl. skole og den rummer nu skolestue og degnebolig.

For yderligere oplysninger om Apotekergården på
www.thyholm-egnsmuseum.dk