©  Foto:

Thyholm Egnsmuseum - Thyholm

På museet er der flere afdelinger med udstillinger med hvert sit tema. Ud over de faste udstillinger er der jævnligt skiftende udstillinger om forskellige temaer.

Inde i hovedbygningen kan man se, hvordan en familie af god stand levede i forrige århundrede. Derudover et apotek, det gamle direktionslokale fra Hvidbjerg bank, telefoncentralen fra Uglev. På loftet kan Hvidbjerg sygehus’ fødestue opleves, som fungerede indtil omkring 1972.

I avlsbygningen ses udstillinger om håndværk, eksempelvis blytækkerfaget, skomagerværksted, snedker/tømrer værktøj, damefrisørsalon m.m. Der findes en alsidig radio/tv udstilling, som viser udviklingen inden for området. Flere modeller er for længst historiske.

Ved siden af findes en spændende udstilling fra Grønland med effekter og malerier.

I 1997 indviedes en tro kopi af Søndbjerg gl. skole, som rummer en skolestue.

Wilsehaven - indviedes i 2013 og er en mini udgave af J.N. Wilses barokhave ved præstegården i Spydeberg i Norge. J.N. Wilse (1736 – 1801) var præstesøn fra Søndbjerg og som drog til Norge, hvor han virkede som præst, var professor og oplysningsmand.

Det kan dokumenteres at ”Apotekergården” i sig selv har historisk værdi, idet hovedbygningen kan føres tilbage til i hvert tilfælde 1664.

”Apotekergården” blev til museum på initiativ af kunstmaler Kresten Rusbjerg, der ejede stedet til 1990. Han boede fra indvielsen i 1992 og til sin død i 2010 i en anneksbolig opført i tilknytning til museet.

Faciliteter på museet

  • Museet er et handicapvenligt museum, både ude og inde (stolelift til højenloft)
  • Museet er børnevenligt (der må røres ved ting)
  • Museet har en lille museumsbutik
  • Kaffe og medbragt mad kan nydes på højenloft eller ude, hvis vejret tillader.
  • Museet har parkerinsgplads for busser


For mere information

For yderligere oplysninger om Apotekergården på deres hjemmeside: 
www.thyholm-egnsmuseum.dk