©  Foto:

Vandkunst i Skive

Vandkunst springvandet er lavet i bronze og kobber og er ca. 3 meter højt.
Vandkunsten i Skive er bestilt hos billehuggeren Mogens Møller af Statens Kunstfond og Skive Kommune i 1983. Den er udført i 1984 med økonomisk støtte fra fonden og pengegaver skænket i forbindelse med Skive købstads 650-års jubilæum i 1976.

Det har med dette arbejde været billedhuggerens hensigt at knytte sit arbejde til Skive Kommune på forskellig måde. Endvidere indgår elementer fra Skive Kommunes segl som hovedmotiv. Vandkunstens spiralformede øverste del er udført i bronze og underste del i kobber.

Vandkunsten er godt 3 meter høj. Vandet siver og drypper stille fra et kar i figurens top i en spiralformet bevægelse ned i det melllemste kar og videre til det underste. Herfra pumpes det atter til figurens top for - fra munden af de to ørreder - at løbe ud i det øverste kar igen.