©  Foto:

Vandretur: Jegindø Rundt - "muslingeruten"

Du finder Jegindø i den vestlige del af Limfjorden. Øens 8 km2 er forbundet med halvøen Thyholm via en dæmning.
Der bor ca. 380 sjæle på Jegindø, og de lokale udtaler øens navn som ”Jeenø”.

Jegindø Rundt – ”muslingeruten” (15 km):

Jegindø er skabt af istidens modellering af landskabet og stenalderhavets bølger, hvorfor øen i dag er en del af Unesco Geopark Vestjylland.

Jegindø har et rigt fugle- og fiskeliv, og hvis du er heldig, kan du også opleve sæler. Derudover, er øen kendt for at have mange rester af stenalderfolkets bopladser, som nogle gange kan over raske én med et sjældent fund.


Navnet ”Muslingeruten” stammer fra det tætte forhold mellem mennesker og vand, samtidig med at der bliver fanget mange skaldyr i denne del af Limfjorden. På Jegindø Havn er der forsat aktiviteter knyttet til fiskeri af skaldyr. Havnens dominerende virksomhed er fisk- og skaldyrsproducenten ”Limfjordens Finest”.

Muslingeruten er pakket med 13 spændende oplevelser, som du kan finde mere information om i folderen Muslingeruten Vandreguide