3 kajak på Limfjorden
Nykøbing, byliv

LimfjordsAlliencen

LimfjordsAlliencen er for virksomheder ved Limfjorden, som søger lokal forankring og en fælles vision om vækst og udvikling for området. Det er en lokal alliance mellem destinationen og lokale virksomheder med rødder i området, med en fælles mission om at styrke Limfjordens position som en attraktiv destination at både opleve, bo og arbejde i.  

#SammenOmLimfjorden

Hvad er LimfjordsAlliancen?

LimfjordsAlliencen startede op i 2024 og er et initiativ forankret i det fælles destinationsselskab, Destination Limfjorden for virksomheder ved Limfjorden, der søger lokal forankring og en fælles vision om vækst og udvikling for området som Destination Limfjorden dækker. Gennem brandingkampagner, netværksaktiviteter og strategiske partnerskaber arbejder vi for at styrke Limfjordens position som en attraktiv destination for danskere at opleve, bo og arbejde i.

Destination Limfjorden

Foto:Destination Limfjorden

Turistvirksomhedernes kan ikke løfte egnens promovering selv. Vi rækker ud, fordi promovering af vores egn er mere end en turisme-ting.

LimfjordsAlliance, Destination Limfjorden

Foto:Destination Limfjorden

Vi vil promovere vores egn. Når Limfjordsegnen styrkes, ønsker folk at bo her, arbejde her og tilbringe deres fritid her.

LimfjordsAlliance, Destination Limfjorden

Foto:Destination Limfjorden

Fællesskab på tværs af virksomheder ved Limfjorden, som søger en lokal forankring og en fælles vision om vækst og udvikling for området.

LimfjordsAlliance, Destination Limfjorden

Foto:Destination Limfjorden

Vi realiserer alliancen gennem:

  1. Brandingkampagner målrettet det danske marked for at styrke Limfjordens image.
  2. Netværk og vidensopbygning omkring turismen og væksten på egnen
  3. Etablering af partnerskaber, der bringer vores fælles styrker i spil til gavn for egnens vækst og udvikling.

Medlemmer af LimfjordsAlliancen

Om Destination Limfjorden som driver for vækst

Destination Limfjorden er det fælles turismeselskab som varetager; Markeds-, Forretnings- og Produktudvikling på tværs af de tre kommuner; Skive, Struer og Morsø Kommuner.

Destination Limfjorden er en forening som dels finansieres af de tre kommuner, men hvor også egnens virksomheder dels har et medlemskab men også et partnerskab som definerer den styrke hvormed vi samarbejder med den enkelte virksomhed.

Vi har +200 medlemsvirksomheder, og arbejder med et mål om 250 virksomheder for på den måde at sikre en forenet muskel omkring turismeudviklingen i Limfjorden.

Destination Limfjorden er en del af det samlede erhvervsfremmesystem i sammenhæng med bl.a. den kommunale erhvervsservice og erhvervshusene.

Vores kerneleverance til omverdenen er branding og markedsføring af egnen til omverdenen, vi indgår i et tæt samarbejde med bl.a. VisitDenmark om markedsføring af Limfjorden på udenlandske markeder, her især med fokus på Tyskland og Holland.

Vi arbejder med andre ord for vækst og kendskab til Limfjorden hver dag!

Fossiljagt
Struer Havn, sommer
Danmarks Længste Træbro, Skive

MEDLEMSSKAB OG UDBYTTE

Medlemskab

25.000 kr. pr. år (går ubeskåret til promovering af egn).

Barteraftaler hilses velkommen og værdisættes individuelt.

Udbytte

På sigt en stærk egn, som i sig selv bidrager til din virksomhed…

Fysisk synlighed på materiale knyttet til formidling af LimfjordsAlliancen

Online synlighed på opslag knyttet til formidling af LimfjordsAlliancen

Mindst 2 events med relevant præsentation af initiativer og udbytte af markedsføringsinitiativer og promovering 

Direktør, Rasmus Friis Sørensen
Vil du vide mere, så kontakt mig

Direktør

rfso@destinationlimfjorden.dk