Der skal være flere naturnære overnatningstilbud ved Limfjorden

20.4.2023
Foto: Thomas Køser, Skive Kommune

Destination Limfjorden er gået sammen med Morsø Erhvervsråd om at tilbyde et udviklingsforløb, der resulterer i, at deltagerne får et overblik over forretningsmuligheder, ressourcebehov og økonomi i forbindelse med at realisere et naturnært overnatningstilbud.

Et nyt initiativ vil støtte lokale aktører i at realisere deres drøm om at tilbyde glamping eller anden overnatning i naturen.

Destination Limfjorden er gået sammen med Morsø Erhvervsråd om at tilbyde et udviklingsforløb, der resulterer i, at deltagerne får et overblik over forretningsmuligheder, ressourcebehov og økonomi i forbindelse med at realisere et naturnært overnatningstilbud.

Efterspørgslen efter naturoplevelser og outdoor-aktiviteter har været stødt stigende de seneste år. Aldrig før har der været så mange overnatninger i Naturstyrelsens shelters eller medlemmer af vandresportsforeningerne. Læg dertil de store andele af ’grønne idealister’, både herhjemme og i vores nabolande, som forventer at bæredygtige og miljøvenlige hensyn vil påvirke deres kommende rejsevalg. Kombinationen af disse trends mærkes også meget konkret i overnatningssektoren, hvor både kendte og nye gæsteprofiler efterspørger udendørsoplevelser som en del af deres ferie- og overnatningsform. 


”Vi kan se, at der er nogle spændende forretningsmuligheder, vi ønsker derfor at understøtte aktører i at udvikle det nye overnatningstilbuds forretningsmæssige potentiale, og at træffe kvalificerede beslutninger om målgrupper, salgskanaler og ressourcer m.v.” fortæller Flemming Moeslund Sørensen fra Morsø Erhvervsråd.

Målgruppen for forløbet er virksomheder og iværksættere i Destination Limfjordens tre kommuner; Morsø, Skive og Struer Kommuner.
Første workshop er den 10. maj hos GrønThy på Mors. Morsø Erhvervsråd tilbyder herefter yderligere to workshops for aktører på Mors, mens aktører fra de øvrige kommuner kan fortsætte med hjælp fra henholdsvis Business Skive og STARTVÆKST Struer.

Tilmelding sker på Morsø Erhvervsråds hjemmeside: Naturnært overnatningstilbud - forretningsudviklingsforløb - Morsø Erhvervsråd (mer.dk)

Initiativet udspringer af Dansk Kyst- og Naturturismes projekt NATURNÆTTER, som Destination Limfjorden er med i. Projektet har fokus på at fremme udviklingen af nye overnatningsformer i naturen. Projektleder Bo Immersen fra Destination Limfjorden fortæller ”Vi har valgt lokalt at bygge videre på det nationale projekt, så endnu flere kan få hjælp til at få deres idéer beskrevet og realiseret, så vi kan tilbyde attraktive overnatningstilbud til vores gæster.”
 

For nærmere information