Gå til indhold
Strand, sten, Limfjorden, barn

Projekt: Databaseret oplevelsesklynge

Foto: Mette Johnsen

Databaseret oplevelsesklynge skal hjælpe virksomhederne i de tre kommuner med at styrke deres afsæt for fælles dataindsigt. Dette skal ske med en kortsigtet her-og-nu-indsats og en længerevarende indsats.

Databaseret oplevelsesklynge har en kortsigtet her-og-nu-indsats og en længerevarende indsats. Den ene del af indsatsen handler om, at lave et "destinations dashboard", som er et sted hvor data på tværs af interessenter i destinationen skaber fælles standarder og afsæt for fremtidig udvikling og benchmark på tværs på baggrund af et kvalificeret datagrundlag. Den anden del af projektet handler om at få opstartet et turismeakademi.

 

Destinations dashboard

Med dette projekt, vi vil

  • styrke virksomhederne afsæt for fælles dataindsigt,
  • gøre dem i stand til at arbejde med denne indsigt, så de omsætter den til forretning og gæsteservice
  • og tilpasse og videreudvikle eksisterende analysemodeller til gavn for dansk turismes oplevelsesudbydere i almindelighed.

Vi ligger hertil netværksdimensionen på som sikrer, at arbejdet med data i strategisk sammenhæng fastholder momentum ved et fælles fagligt netværk. Dette er noget tidligere erfaringer fra de to projekter peger på som en nødvendighed.

 

Turismeakademi

Turismeakademiet skal hjælpe aktørerne til at udføre bedre gæsteservice. Gæsteservice er en del af vores betydeligste opgaver, på højde med marketing og forretningsudvikling. Gæsteservice er nemlig vores mulighed for at påvirke gæsternes valg før, under og efter de besøger vores dejlig område. Gæsteservice er den indsats, vi gør for at hjælpe vores gæster, når de besøger os i Destination Limfjorden, både fysisk og digitalt.

Måden hvorpå vi hjælper vores aktører til at udføre bedre gæsteservice, er ved at opkvalificere aktørerne løbende (både ejere og medarbejdere) i forhold til kompetencer og viden. Udover arbejdet med kompetencer og viden, oplever vi også et ønske hos aktørerne om et øget kendskab til deres egen ”baghave”. Mange aktører har kun kendskab til virksomheder i nærheden af egen adresse og få udvalgte fyrtårne. Ønsket er derfor at understøtte dette ønske fremadrettet, og at aktørerne opnår et bredt kendskab til de mange gode tilbud i vores område.

Værktøjerne er møder, workshops og Akademi-udflugter, hvor vi besøger hinanden på kryds og tværs af destinationen. Herudover arbejder vi med forskellige ideer til intern kommunikation til aktørerne for at holde dem opdateret løbende samt øge deres kendskab.

En vigtig rolle Akademiet også skal spille handler om at hjælpe aktørerne med løbende at informere deres personale omkring muligheder i vores område. Mange af aktørerne har høj medarbejderudskiftning, så denne indsats skal være løbende, når vi ønsker, at medarbejderne skal være nøglepersoner i vores gæsteservice. Vi undersøger hvordan der kan tilbydes fælles træning af medarbejdere, informationsmateriale til frontpersonale m.m. 

Toftum Bjerge, Struer, Dark Sky

Foto:Ruslan Merzlyakov

Samarbejdspartnere
Dania Erhvervsakademi, University College Northern Denmark, Dansk Kyst og Naturturisme, Erhvervshus Nordjylland, Erhvervshus Midtjylland, Skive Business, Morsø Erhvervsråd, Startvækst Struer, Morsø Kommune, Struer Kommune, Skive Kommune, Kulturinstitutionerne i området.

Bevillingsgiver
Databaseret oplevelsesklynge er støttet af: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Tidsperiode
Projektet løber fra 1. juni 2022 – 1. juni 2024

Tanja Bonde
Projektansvarlig

Udviklingskonsulent

tabo@destinationlimfjorden.dk

Mobil:+45 3025 2630

Få mere inspiration her:

Destination Limfjorden © 2023
Danish