Strand, sten, Limfjorden, barn

Projekt: Databaseret oplevelsesklynge

Foto: Mette Johnsen

Databaseret oplevelsesklynge skal hjælpe virksomhederne i de tre kommuner med at styrke deres afsæt for fælles dataindsigt. Dette skal ske med en kortsigtet her-og-nu-indsats og en længerevarende indsats.

Databaseret oplevelsesklynge har en kortsigtet her-og-nu-indsats og en længerevarende indsats. Den ene del af indsatsen handler om, at lave et "destinations dashboard", som er et sted hvor data på tværs af interessenter i destinationen skaber fælles standarder og afsæt for fremtidig udvikling og benchmark på tværs på baggrund af et kvalificeret datagrundlag. Den anden del af projektet handler om at få opstartet et turismeakademi.

 

Toftum Bjerge, Struer, Dark Sky

Foto:Ruslan Merzlyakov

Initiativer i projektet

Møde
Destination Limfjorden

Turismeakademi

Turismeakademiet skal hjælpe aktørerne til at udføre bedre gæsteservice. Gæsteservice er en del af vores betydeligste opgaver, på højde med marketing og forretningsudvikling. Gæsteservice er nemlig vores mulighed for at påvirke gæsternes valg før, under og efter de besøger vores dejlig område.

Møde ved computer
Unsplash

Destinations Dashboard

Med dette projekt, vi vil

  • styrke virksomhederne afsæt for fælles dataindsigt,
  • gøre dem i stand til at arbejde med denne indsigt, så de omsætter den til forretning og gæsteservice
  • og tilpasse og videreudvikle eksisterende analysemodeller til gavn for dansk turismes oplevelsesudbydere i almindelighed.

Vi ligger hertil netværksdimensionen på som sikrer, at arbejdet med data i strategisk sammenhæng fastholder momentum ved et fælles fagligt netværk. Dette er noget tidligere erfaringer fra de to projekter peger på som en nødvendighed.

Steenbergs Hotel, middag
Destination Limfjorden

Interviews

Med ambitionen om at skabe mere dybdegående og kvalitativt data om aktørerne bl.a. på baggrund af tidligere udsendt spørgeskema gennemføres omkring 40 fysiske interviews som har til formål at identificere den nuværende situation og kompetencebehovet indenfor nedenstående 4 temaer.

  1. Anvendelse af data i virksomheden
  2. Fysisk og digital gæsteservice i virksomheden
  3. Netværksopbygning på destinationen
  4. Generel kompetenceudvikling.

Samarbejdspartnere
Dania Erhvervsakademi, University College Northern Denmark, Dansk Kyst og Naturturisme, Erhvervshus Nordjylland, Erhvervshus Midtjylland, Skive Business, Morsø Erhvervsråd, Startvækst Struer, Morsø Kommune, Struer Kommune, Skive Kommune, Kulturinstitutionerne i området.

Bevillingsgiver
Databaseret oplevelsesklynge er støttet af: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Tidsperiode
Projektet løber fra 1. juni 2022 – 1. juni 2024

Ole Kragelund, Destination Limfjorden
Projektansvarlig

Ekstern konsulent

ok@destinationlimfjorden.dk

Logo, DK Erhvervsfremmebestyrelse