©  Foto:

7. Klovvig - Vandring langs Venø's kyster

Klovvigs form har lagt navn til Venøs kendetegn: Limfjordens hjerte. Hjertet er et resultat af istidens bræer og stenalderhavets brændinger.

Nørskov Vig-området er et såkaldt kystforland, hvor forskellige odder er vokset sammen og har dannet en række strandsøer.

Engarealet omkring Klovvig har givet plads til både stenalderbefolkning og vikinger. Stenalderfolket har efterladt rester af flintredskaber, som også i dag dukker op under pløjning af Venøs marker. Området er naturreservat med adgang fra den 16. juli til 31. marts. Reservatet byder på et rigt fugleliv og massevis af sæler. Ornitologer kan glæde sig over, at området fortsat har både trækkende og ynglende fugle af de mere sjældne arter. Eksempler er lysbugede knortegæs, alke, Canadagæs, edderfugle, klyder og dværgterner.

 

Dette punkt er den del af vandreruten ”Venø rundt – Vandring langs Venøs kyster”. Du kan læse om ruten via linket her: Venø rundt – Vandring langs Venøs kyster