©  Foto:

Asp Kirke

Asp Kirke - Struer

Asp Kirke er en smuk middelalderkirke i romansk stil fra ca. 1160. Kirkerummet domineres af det særprægede kor, som ved restaurering i 1974 fik sit meget enkle og dog moderne præg med et lille støbejernskrucifiks på alteret af Henning Wiinberg og den meget iøjnefaldende glasmosaikrude i østgavlen af Sven Havsteen Mikkelsen med titlen: Vandring til Emmaus.

Midterfeltet fra den gamle altertavle med motiv af Jesu Korsfæstelse hænger på skibets nordvæg. Døbefonten er meget gammel og placeret lige nedenfor korbuen, der, tillige med en niche ved siden af, har en smuk ramme af tilhugne kvadresten. Ny klokke fra 1988 hænger sammen med den gamle fra 1600-tallet i tårnet.