©  Foto:

Fiskeplads | Hejlskov

På sydkysten af Lovns Bredning findes en rigtig god kyststrækning på ca. 2 km ved Hejlskov. Bunden er mørk med muslinger og sted, og her er mange høfder og rev. Pladsen fisker bedst når fjordens vandstand er over normal, da vandet eller bliver meget lavt. Parkering på P-plads forbi Hejlskovvej 89. Herfra følges kysten ca. 1.000 m mod nordøst før fiskeriet begyndes.