©  Foto:

Grættrup Naturlejrplads Skive

Ring i forvejen: 9759 7160. Lille skovhave med god læ ved en samling huse mellem Brokholm sø og Limfjorden. Vejvisning: Fra Fjordvej (Margeritruten) mod vest ad Vejsmarksvej, ca. 1 km fremme er der et rødt hus med træskodder på venstre side. Der bor vi.
Fra Thorum mod øst ad Præstegårdsbakken, lige uden for byen til højre ad Grættrupvej, ca. 3 km til Vejsmarksvej, til venstre ca. 300 m til det røde hus med træskodder på højre side. Der bor vi.
Fra Sundsørevej mod nord ad Vejsmarksvej ca. 4 km til det røde hus med træskodder.

Ikke for motoriserede køretøjer, men er alene beregnet på cyklister, vandrere, ridende eller sejlende i ikke-motoriserede både.


Se mere på: http://www.friluftskortet.dk

Læs mere om Teltpladsordningen på: http://www.teltpladser.dk