©  Foto:

Grinderslev Kirke

År 1176 oprettedes et augustinerkloster i Grinderslev, hvor brødrene med sognefolkenes samtykke overtog den eksisterende sognekirke, Sct. Peders Kirke. Kirken er opført i granitkvadre og består af apsis, kor og skib. I senmiddelalderen opførtes tårnet, sakristi samt to sideskibskapeller. Våbenhuset er fra 1800-tallet.

Apsis har et smukt dekoreret blændgalleri med tvillingrundbuer, halvsøjler, kapitæler og udhuggede mandshoveder. Præstedøren på korets sydside har udhuggede karmsten med en grif og en stående løve. Tympanon er dekoreret med tovsnoninger. Syddøren er en delvis rekonstruktion.

Norddøren er tilmuret allerede i middelalderen. Et romansk alterbord med relikviegemme er i 1954 genopstillet i apsis.
Altertavlen fra o. 1600 bærer Erik Lykkes og Dorthea Krabbes våben. Prædikestolen er samtidig. På nordvæggen hænger en senmiddelalderlig krucifiksgruppe.

De øverste stolegavle er dekorerede, bl.a. med indskrift fra 1478 og forskellige adelige våben.
En lysekrone er skænket 1730 af Mette Mikkelsdatter Tovgård på Astrup.
I sideskibet hænger hendes gravtræ fra samme år. I sideskibet hænger også et halsjern fra pietismens tid - for bodfærdige.

I kirken ses gravstene over Bertel Kaas, død o. 1500, og over Niels Juel, død 1575. I tårnrummet findes et sandstensepitafium fra 1591 over Erik Lykke til Eskjær og hans hustru, Dorthea Krabbe.

Augustinerklostret blev allerede i 1531 overtaget af kronen, og i 1581 kom det i privat eje. De nuværende klosterbygninger syd for kirken er opført 1886-87 på dele af de gamle klosterfundamenter.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur