©  Foto:

Grønning Øre

Grønningvej fortsætter som grusvej på den anden side af Øster Grønningvej, og efter ca. 1 kilometer, kommer man ned i et sommerhusområde. Her kan man følge den første lille vej efter P-pladsen til højre med et blandet krat af især eg, fyr, røn og ene. Stien fører igennem krattet ud til stranden.
Selve ”øret” er et smukt strandoverdrev, og inderst fortsætter krattet med især fyr og spredte vækster i bunden – bjørnegræs, tormentilrod, skovstjerne og nogle steder skov-jordbær. Flere steder er det umuligt at komme frem på grund af brombærranker.

Langs stranden er der sandstrand med bevoksning af hyben. Stranden er, hvis man kommer i den varme del af året, meget indbydende, men hvis man vil bade, skal man være opmærksom på, at det hurtigt bliver meget dybt på nordsiden og på ørets spids. Ved spidsen af Grønning Øre kan der også være en kraftig strøm.

Ved Grønning Øre er der et interessant fugleliv. Blandt ynglefuglene ses den rødryggede tornskade og den toppede skallesluger, som kan ses her det meste af året. I efteråret kan man møde den islandske ryle, og om vinteren raster store flokke hvinænder.