©  Foto:

Hjortholm

På halvøen Hjortholm, som er delvis overskyllet, er der fundet en køkkenmødding med rester af muslingeskaller. Her har der i stenalderen (ca. 4500 f.Kr.) ligget en boplads for jægerfolket i Ertebølletiden.

Det er meget lavvandet i vigen ved Hjortholms vestside, mens det på nordøstsiden er meget dybt. Fra sandengene vest for Hjortholm kan man vandre langs stranden/vigen over til Hjortholm.