©  Foto:

Højslev Kirke

Højslev Kirke ligger på en bakke og fremtræder markant i landskabet, især når den ses fra den flade, tidligere fjordbund syd og vest for kirken. Tårnet fungerede i en lang årrække som pejlemærke for skibe på vej ind i og ud af Skive Havn. Kirkebygningen er meget høj. 17 kvaderstensskifter i skibet. Den opringelige kirke bestod af romansk skib, kor og apsis, opført af kvadersten. Nordsiden af bygningen er næsten oprindelig, mens sydsiden er ødelagt gennem tilbygninger af kapel og våbenhus.

Tårnet, våbenhuset og det store kapel mod syd er opført i sengotisk tid.

I våbenhusets vestvæg er en romansk gravsten indmuret.
Stenen, der er korsprydet, bærer en indridset indskrift. Den er meget slidt, men dog forsøgt tydet: "Jeg er hvad du skal blive; hvad du er har jeg været fordum; bed for mig. I N R I".
Lange indskrifter på romanske gravsten er udsædvanlige. Normalt bærer gravsten fra den tid slet ingen indskrift eller er kun forsynet med navnet på den døde.

Kapellet blev i 1581 indrettet til begravelse for Bjørn Kaas til Stårupgård (død 1581) og hans hustru Christence Rotfeld (død 1601), men det er omdiskuteret, om sideskibet er opført i katolsk tid som helgenkapel eller opført af Christence Rotfeld som ligkapel for Stårupgård.

I kapellet findes en stor gravsten (kalksten), hvor de to er indhugget i fuld figur, Bjørn Kaas klædt i harnisk.

I koret findes ligtræ over sognepræst Severin Ibsen (død 1585) og muligvis hans far, Ib Jensen, der også var hans forgænger. Her står også den markante døbefont fra romansk tid, dekoreret med løve- og mandehoveder, og på fontefoden et livstræ.

Højslev kirke var sognekirke for ejerne af herregården Stårupgård, og det har præget kirken, der er fyldt med skiftende adelige ejeres våbenskjolde.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur