©  Foto:

Jebjerg Kirke

Jebjerg Kirke er opført i 1923-24 i nyromansk stil. Til opførelsen genanvendte man kvadrene fra den oprindelige romanske kirke. Tårnet er det eneste, der er tilbage fra den gamle kirke. Det er opført i senmiddelalderen, men blev forhøjet, da man byggede den nye kirke.

Den gamle kirke havde kun plads til omkring 125 mennesker, hvilket var alt for lidt, efter Jebjerg i 1884 blev stationsby. N.K. Glud, præst i Jebjerg-Lyby 1873-1920, var den ledende personlighed indenfor den grundtvigske vækkelse i Salling. Han var populær i sognet, og mange fra andre sogne søgte ham. Det var stærkt medvirkende til behovet for en større kirke.

Ved opførelsen af den nye kirke forsøgte man så vidt muligt at placere de gamle granitkvadre i den oprindelige rækkefølge. Rundt om på kirken finder man korets gamle gesimssten anvendt til supplement af sokkelstenene. De to oprindelige portaler, der ikke bærer nogen form for udsmykning, er indmuret omtrent på deres gamle pladser. Ligeledes er de romanske vinduesoverliggere blevet genbrugt. I korets nordmur er indmuret en dekoreret romansk granitoverligger fundet i præstegården.

Øst for kirken ligger to vinduesoverliggere, der fandtes i kirkediget i 1949.

Kirkens gamle inventar er genopstillet. Det romanske alterbord med relikviegemme er skjult bag et træpanel, der indeholder smukt restaurerede malerier fra 1695 af de fire evangelister. Fra samme år stammer tavlens billedfelter. Andre altertavlebilleder er ophængt i dåbsværelset og på skibets vestvæg. Her hænger også et maleri af pastor Glud.

Prædikestolen, der er udført kort før 1600, er dekoreret med velbevarede malerier fra omkring 1700.

Ved døbefonten, der prydes af tovsnoninger, hænger et lille blykrucifiks, der stammer fra sognepræst Niels Knudsen Schyttes kiste.
På nordvæggen hænger et stort korbuekrucifiks, der stammer fra senmiddelalderen.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur