©  Foto:

Legind Sø

Efter 65 år fik øen en af sine største søer tilbage i 1991. Legind Sø blev i 1991 genskabt som en 27 ha stor ferskvandssø. Søen og de tilgrænsende enge er blevet et vigtigt levested for de vilde planter og dyr på Mors, og søen har fået stor betydning for fuglelivet.

Forår og efterår besøges området af mange ænder og vadefugle på træk.