©  Foto:

Oddense Kirke

Oddense kirke er en ret stor kvaderstenskirke med romansk kor og skib. Tårn og våbenhus er opført i slutningen af middelalderen. Den tilmurede sydportal består af to pilastre og en flad overligger. En romansk gravsten med motivet af kors på Golgatha er indmuret i portalen. På tårnets sydside ses to karmsten, der sandsynligvis stammer fra præstedøren på kirkens nordside. Præstedørens placering giver sig nu kun til kende ved en flad døroverligger på korets nordside. Højt oppe på kirkens sydside ses en lille udhugget krans. Dette mærke er tolket som stenmesterens mærke.

Kirkerummet præges af skibets sengotiske stjernehvælv. Kalkmalerierne kan være udført af samme maler, som har dekoreret Thorum kirke i 1540'erne. Det østligste fag skildrer motiver fra Jesu liv, bl.a. en meget livagtig fremstilling af barnemordet i Betlehem. I det midterste fag findes scener fra 1. Mosebog med skabelsen, syndefaldet, Kain og Abel, samt legender om djævlene, der styrtes ud af himlen. Indskrifterne er affattet på en blanding af latin og malerens eget mål.
Det vestlige fag var oprindeligt kun dekoreret på ribber og buer. Evangelistbillederne er tilføjet af en lokal maler i 1878 under en hårdhændet restaurering, der nærmest havde karakter af en overmaling.

I 1920'erne satte pastor Kragh-Møller og cykelhandler Martinus Nielsen sig for at fjerne en del af farvepragten igen. De begyndte at afrense malerierne med franskbrødsskiver. Det fortælles, at det blev for dyrt i det lange løb, og at de derfor gik over til at anvende rugbrød.

I triumfbuen ses et romansk granitrelief af en løve. Hvis dette er kvaderens rette placering, er det naturligt at tolke den som et symbol på Kristus; løven af Juda stamme.
Alterbords panelet er fra o. 1650. Billederne forestiller Johannes, Kristus og Peter. Selve altertavlen i renæssancestil stammer fra 1602. I fodfeltet er en lille kopi af Leonardo da Vincis berømte værk
"nadveren". Korsfæstelsesmotivet i midten er af yngre dato, fra o. 1800, og af tvivlsom kunstnerisk kvalitet. Langt ringere er dog det alterbillede fra o. 1850, som nu er blevet forvist til alterets bagside.

Prædikestolen, der er fra midten af 1600-tallet og viser motiver af de fire evangelister, er i landlig
renæssancestil.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur