©  Foto:

Rødding Æblets By

Rødding – Æblets by i Salling. 10.000 æbletræer inden 2017. Så klare er målene. Rødding skal være kendt på sine æbler. Det med æbler i Rødding er ikke en ny tanke. Tanken er funderet i historien.

Der har i mange år været en slotshave ved Spøttrup Borg, som Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme netop i disse år genskaber dele af. Ved udstyk-ningen af Spøttrup Borgs jorde til husmandssteder ved statens overtagelse i 1937, blev hver af de 27 statshusmænd opfordret til at indgå i et fællesskab, der sammen drev 27 lodder på hver ca. 1 tønde land med æbletræer.

Danmarks mest kendte æbleforsker – professor Anton Pedersen fra Landbohøjskolen – er født og opvokset i Volling ganske tæt ved Rødding. Ved besøg på Volling Kirkegård kan man i dag se hans gravsted. Anton Pedersens videnskabelige arbejder er baggrunden for valg af æblesorter i Rødding, og dette sker i et tæt samarbejde med podemesteren Boi Jensen fra Holstebro og Pometet på den tidligere Landbohøjskole. Hvad skal så alle disse æbler bruges til? Ja, først og fremmest ændres landskabet, så der kommer mange flotte træer til gavn for dyr og mennesker. Frugten skal selvfølgelig nydes af borgere og besøgende på alle mulige tænkelige måder til at spise og drikke, men også gerne som en samlende kraft i forhold til aktiviteter, kunstneriske ideer og meget mere.
Kulinarisk er to af områdets spisesteder kraftigt involveret – Spøttrup Kro og Traktørstedet Borgen ved Spøttrup Borg. Mange borgere arbejder i disse år i fritiden med at pode, udplante og vedligeholde æbletræer af de gode gamle sorter. Plantningen af alle disse træer sker i tæt samarbejde med Skive Kommune, der har stillet arealer til rådighed.
Udnyttelsen af frugten sker ligeledes i et fællesskab, hvor også de lokale institutioner for børn og ældre får deres andel. De æbler, der ikke kan spises bliver mostet i byens store mobile mosteri – se mere på www.rodding-aebletsby.dk. Men det er ikke alene med baggrund i havebrugsbevægelsen, at alt dette sker. Det er i første række for at sikre og fortsat udvikle Rødding som et godt sted at bo og besøge. Med dette initiativ fortsættes en sædvanlig måde at skabe aktiviteter på – nemlig ved selv at tage initiativet samt tage ansvar for, at området udvikler sig til at være et spændende sted at opholde sig. Rigtig mange søger tilbage til ”rødderne” og har et ønske om at se/vide, hvor råvarerne kommer fra. Tanken ”fra jord til bord” har aldrig stået stærkere i folks verden. Dette forsøger vi i Rødding at hjælpe med ved vores æbleprojekt, som vil give megen glæde i mange år frem……