©  Foto:

Solen

Familie: Solen er placeret i den sydligste af de 11 rundkørsler. Det er rundkørslen Bjørnevej/ Sønder Boulevard. Solen er i familie med Tegnet, som står i rundkørslen Ringvej Syd/ Sønder Boulevard.

Fortælling
Solen og Tegnet handler om, hvad det vil sige at være menneske. Solen er den første i rækken af stjerner og en opfordring til at tænke over det grundlæggende i at være menneske. Vi er solskabte og solgroede. Uden vores lokale stjerne eksisterede vi ikke. Det er en grundbetingelse, vi deler med alt liv på Jorden.
Solen er også en opfordring til at glæde sig over lyset. Den er gylden og overvældende, fordi den - ligesom Solen selv - skal være en energitilførsel til dem, som er i kredsløb om den. Den er sommersolhvervets første afsløring.

Form
Solen er formmæssigt inspireret af den faktiske sol og af bronzealderens Solvogn. Ideen bygger på det faktum, at Jorden og dens liv eksisterer i kraft af solen og vil ophøre med at eksistere, når solen brænder ud. Men det er også den inspiration, der ligger i endnu et forår at opleve, hvordan alt liv spirer, gror og fester ved lysets tilbagekomst. Alt suger til sig af lyset. 

DATA

Design: 
Jacob Jensen Design 
Sponsor: 
Roslev Trælasthandel A/S, DEIF A/S, Nordisk Granit Import A/S og Entreprenørfirma Kaj Ove Madsen A/S. 
Producent: Dommerby Stål ApS 
Materiale: 8 mm stål 
Vægt i alt: 10.500 kg 
Diameter: 6,0 m 
Højde: 6,2 m 
Overfladeareal: 135 m2 
Svejsning i alt: 476,0 m 
Bladguld: 26.000-28.000 stk. 
Timer brugt: Ca. 800 timer