©  Foto:

Struer Statsgymnasium

Struer Statsgymnasium

Opført i 1917-18 som administrationsbygning for DSBs 3. distrikt. I 1937 - 38 omdannede arkitekt Kristian Jensen bygningens 110 kontorlokaler til skolebrug. Gymnasiet har stadig en særlig kostskole afdeling.

I 1992 rejstes Ingvar Cronhammar's 11 meter høje skulptur "Eye of the Shadow" ved Struer Gymnasium.