Lystfisker på Fur

Lystfiskeri på Fur

Foto: Havørred Limfjorden

Furs flotte og varierede natur giver anledning til nogle unikke fiskepladser.

Fur byder på nogle af de mest afvekslende og naturskønne kystfiskepladser i Danmark, selvom ikke mange benytter sig af dem.

Lystfiskeri efter havørred langs kysterne kan foregå året rundt, om sommeren dog med mest held om natten eller i overskyet vejr.

Selvom de fleste lystfiskere går efter havørreder er de nævnte kystområder også fortræffelige hornfiskepladser. Fiskeri efter hornfisk starter normalt i midten af april og slutter sidst i maj og er bedst i solskin.

I en årrække har man omkring Limfjorden arbejdet på at genskabe et sundt og varieret liv i fjorden. Ud over bedre badevand er lystfiskerimulighederne også blevet bedre. Bundforholdene i form af ålegræs og tangskove er i bedring – og hummerne er vendt tilbage mange steder i fjorden.

Havørred bestanden er stor. Sportsfiskerforeningerne samarbejder hvert år om udsættelse af havørred yngel til supplering af den naturlige bestand i vandløbene.

 

Fisk, fur

Foto:Destination Limfjorden

Velkommen på Furs bedste fiskepladser

Certificeret lystfiskeguide

Furhavørred
Arved Michelson

Hvis du har spørgsmål, så kontakt gerne den lokale certificeret lystfiskeguide på Fur og Skive inderfjord.

Mail: furhavoerred@gmail.com
Tlf: +45 6052 0455