Naturpark Flyndersø

Foto: Ferievedlimfjorden

Få en enestående oplevelse under åben himmel i Naturpark Flyndersø.

 

Området Flyndersø - Sdr Lem Vig rummer store naturrigdomme med fjorden mod vest og enge, søer, heder, moser, skove og vandløb mod øst. Området er derfor udnævnt som pilot-naturpark. Flyndersø - Danmarks største hedesø, tegner naturparkens grænse mod syd.

Plettet gøgeurt blomstrer fra midten af juni og til begyndelsen af august.

Gøgeurt

En af de sjældne fredede planter som findes i naturparken er den plettede Gøgeurt. Gøgeurt er en orkidé og vokser på fugtig, kalkholdig jord – især græssede enge. I naturparken findes den især på engene mod Venø Bugt - ved Håsum Enge og i området omkring Hostrup Hovedgaard. Plettet gøgeurt blomstrer fra midten af juni og til begyndelsen af august afhængig af, hvor den vokser. Da Gøgeurten er fredet må den desværre ikke plukkes.