Junget Kirke

Kirker i Østsalling

Foto: Destination Limfjorden

Her finder du en liste over danske kirker i Østsalling.

Liste
Kort
Junget Kirke
Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Junget Kirke

Junget Kirke fremstår udefra som en langhuskirke uden synlig overgang fra kor til skib. Af den oprindelige, romanske kirke er kun bevaret det lille skib, hvis sydportal er smykket med to søjler. På no...

Læs mere
Selde Kirke
Foto: Skive Kommune - Thomas Køser

Selde Kirke

Selde kirke står i dag som en korskirke. Kirkens ældste dele, kor og skib, der er opført af granitkvadre, er romanske. I 1500-tallet blev nordre korsarm opført af genanvendte kvadre muligvis fra "Lund...

Læs mere
Åsted Kirke
Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Åsted Kirke

Åsted Kirkes romanske kerne, kor og skib er bygget af granitkvadre.
I senmiddelalderen opførtes tårn og våbenhus af genanvendte kvadre samt munkesten.

Et stort kapel for Krabbeslægten på Østergård blev...
Læs mere
Durup Kirke
Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Durup Kirke

Durup kirke er opført i romansk tid af granitkvadre. Våbenhuset på nordsiden, der muligvis er sengotisk, har siden 1931 fungeret som kapel.
Det brede tårn og våbenhuset mod syd er fra 1931, hvor kirke...

Læs mere
Thorum Kirke
Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Thorum Kirke

Thorum Kirkes skib og kor er opført i romansk tid af granitkvadre, men den er stærkt omsat i 1880'erne. I sengotisk tid opførtes tårn, våbenhus samt et kapel. Tilbygningerne er opført af genanvendte k...
Læs mere
Tøndering Kirke
Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Tøndering Kirke

Tøndering Kirke er opført af granitkvadre i romansk tid. Den består af apsis, kor og skib. Tårnet er tilføjet i senmiddelalderen og opført af genanvendte kvadre og munkesten. Våbenhuset er opført i 19...

Læs mere
Roslev Kirke
Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Roslev Kirke

Roslev kirke er en romansk kvaderstenskirke med apsis, kor og skib. Det ret brede vesttårn er sengotisk, og våbenhuset blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet. Roslev oplevede en vældig opblomstring ...
Læs mere
Rybjerg Kirke
Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Rybjerg Kirke

Den anselige og spændende romanske kvaderstenskirke er opført med apsis, kor og skib. Tårn og våbenhus er bygget til i senmiddelalderen, og det dominerende kapel i syd er fra 1766. Den tilmurede sydpo...
Læs mere
Grinderslev Kirke
Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Grinderslev Kirke

År 1176 oprettedes et augustinerkloster i Grinderslev, hvor brødrene med sognefolkenes samtykke overtog den eksisterende sognekirke, Sct. Peders Kirke. Kirken er opført i granitkvadre og består af aps...

Læs mere
Thise Kirke
Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Thise Kirke

 Thise kirke er en velbevaret, romansk granitkirke med kor og skib. Sakristiet, våbenhuset og tårnet er opført i senmiddelalderen. Årstallet 1787 og "AQ - MR" på tårnet henviser til en istandsættelse ...

Læs mere
Jebjerg Kirke
Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Jebjerg Kirke

Jebjerg Kirke er opført i 1923-24 i nyromansk stil. Til opførelsen genanvendte man kvadrene fra den oprindelige romanske kirke. Tårnet er det eneste, der er tilbage fra den gamle kirke. Det er opført ...

Læs mere
Lyby Kirke
Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Lyby Kirke

Det romanske skib og kor er opført af granitkvadre. I østgavlen er indmuret rundhuggede kvadersten, hvilket tyder på, at kirket oprindeligt havde halvrund gavl eller apsis. På korets sydside sidder to...

Læs mere
Grønning Kirke
Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Grønning Kirke

Grønning kirke er en romansk kvaderstenskirke med apsis, kor og skib. I senmiddelalderen er tårnet og våbenhuset bygget til. Den oprindelige sydportal med fire frisøjler er bevaret, dog er sandstenssø...

Læs mere
Resen Kirke
Foto: Bill Pharsen

Resen Kirke

Resen kirke fremtræder som et gotisk langhus uden særskilt kor med tårn mod vest (1400-tallet) og våbenhus mod syd (opført 1944). Arkæologiske udgravninger har vist, at kirken har haft apsis og benhus...
Læs mere